ȘCOALĂ DE VARĂ – CORUL REGAL - PATRIMONIU, ARTĂ ȘI HAR

2 euro +
1
Vei primi mulţumirile noastre sincere şi te vom eticheta pe pagina de Facebook a Corului Regal, astfel încât fapta ta bună să fie cunoscută de cât mai mulţi oameni. (Vom solicita acordul tău în prealabil).

Data livrarii: August 2014
5 euro +
1
Vei primi, desigur, mulţumirile noastre şi te vom eticheta pe pagina noastră de Facebook. În plus, vei primi o înregistrare cu noi cântându-ţi un maiestuos “Mulţi ani trăiască”.

Data livrarii: September 2014
20 euro +
0
Vei primi cele de mai sus; în plus, vei avea oportunitatea de a participa la o repetiţie a Corului Regal, cunoscându-i personal pe membrii acestuia. Poţi participa la repetiţiile interactive din cadrul proiectului (Jud.Buzău) sau la o repetiţie ulterioară proiectului (Bucureşti).

Data livrarii: October 2014
50 euro +
0
Vei primi toate cele de mai sus, în plus, îti vom rezerva un loc special la următoarele 3 apariţii publice ale Corului Regal.

Data livrarii: October 2014
100 euro +
0
Pachet corporate: firma finanțatoare beneficiază de promovare în toate materialele prin care se face promovarea evenimentelor legate de desfășurarea acestui proiect. Aceasta se va face prin vizibilitate în mediul online (site-urile instituțiilor implicate, comunicate de presă, massmedia, etc), vizibilitate prin materiale de promovare (afișe, invitații, pliante, roll-up-uri, bannere, etc), vizibilitate pe perioadă nedeterminată după finalizarea propriu-zisă a proiectului.

Data livrarii: August 2014
Descriere [ o lectura de ~ ]
Comentarii [ 0 ]
Updates [ 0 ]
Sustinatori [ 2 ]

Problema pe care proiectul intenţionează să o rezolve

În spaţiul public românesc se observă o lipsă de educaţie culturală a marelui public, mai ales în mediul rural. În acest context, un proiect care să se focalizeze pe educarea culturală a publicului pe tema muzicii în general, şi pe cea a muzicii corale în special este necesar.

Corul Regal, format din profesionişti, descoperă publicului în primă audiție capodopere ale genului coral religios atât prin "Cântările Sfintei Liturghii" ale preotului-compozitor Ion Popescu-Runcu, cât și prin piese corale ce aparțin compozitorilor români clasici sau moderni.

Corul Regal va susţine în cadrul proiectului repetiţii interactive cu public – organizate la Centrul de Agrement Poiana Pinului – şi concerte la Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei. Scopul întregului proiect este de a apropia publicul de comorile neprețuite ce aparțin deopotrivă credinței noastre strămoșești precum și artei noastre corale.

Alegând această perioadă de vară, asociată concediilor, proiectul are şi o latură cultural-turistică, prin atragerea publicului în zona Buzăului, o zonă mai puţin frecventată turistic.

Descrierea proiectului

Proiectul urmăreşte promovarea muzicii corale (în special a celei bisericeşti), către un public în special din mediul rural, indiferent de studii sau de formarea profesională, prin perfecţionarea unor tineri artişti la început de carieră (Corul Regal).

Intenţia este de a familiariza publicul cu comorile neprețuite ce aparțin deopotrivă credinței noastre strămoșești precum și artei noastre corale. Când spunem comori ne referim la Cântările Sfintei Liturghii pentru Cor Mixt, lucrare de geniu a părintelui compozitor și dirijor Ion Popescu-Runcu, animator al artei corale românești atât la noi cât și la sud de Dunăre.

Lucrarea Cântările Liturgice în stil psaltic pentru cor mixt a Părintelui Ion Popescu-Runcu a revelat Corului Regal o serie de imnuri deosebit de frumoase, înveșmântate armonico-polifonic printr-un limbaj original ce își găsește rădăcini în viziunea compozitorului asupra muzicilor din cadrul Sfintei Taine.

Această lucrare, pe care Corul Regal (27 de persoane) dorește să o abordeze şi să o aprofundeze la cel mai înalt nivel profesional, reprezintă nucleul proiectului ce se va desfăşura în perioada 1 - 7 septembrie la Centrul de Agrement Poiana Pinului. În jurul acesteia şi pornind de la ea, proiectul urmăreşte nu numai formarea tinerilor artişti membri ai formaţiei ci şi atragerea publicului către muzica corală. De aceea, în cadrul proiectului sunt prevăzute 2 zile de repetiţii cu public, în care spectatorii vor putea urmări procesul de transformare a partiturii scrise într-un act de muzică vie. În funcţie de receptivitatea acestora, repetiţiile vor putea căpăta caracter de repetiţii interactive.

De asemenea, finalitatea proiectului constă în oficierea Sfântei Liturghii la Arhiepiscopia Buzăului și a Vrancei, pe parcursul căreia Corul Regal să realizeze răspunsurile muzicale ale Cântărilor Liturgice în stil psaltic pentru cor mixt ale Părintelui Ion Popescu-Runcu. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect, formația corală își propune să realizeze și un concert de muzică ortodoxă alături de Corala ″Neagu Ionescu″ a Arhiepiscopiei Buzăului şi a Vrancei. Cele două acte de cultură religioasă-artistică, (Sfânta Liturghie și Concertul Religios), pot deveni un minunat eveniment pentru locuitorii Municipiului Buzău, prilej de bucurie și comuniune prin muzică.

Ce urmărim prin acest proiect?

  • promovarea educaţiei culturale şi a formării profesionale în domeniul culturii: proiectul are valenţe formative pentru creşterea gradului de competenţă culturală şi promovează accesul la cultură, atât al beneficiarilor direcți ai proiectului, membrii corului, prin posibilitatea de a studia colectiv, în ansamblu, împărtășind și experiențe formative, cât și al beneficiarilor indirecți ai proiectului, publicul, în primul rând cel din apropierea Municipiului Buzău, care vor fi implicați pentru prima dată într-o experiență de tipul repetițiilor interactive cu public
  •  încurajarea mobilităţii culturale pe teritoriul României și a intervenţiei culturale. Proiectul cultural este conceput pentru a putea fi prezentat şi în alte contexte geografice şi culturale și prin colaborare cu instituții culturale sau religioase din țara noastră și de peste hotare
  •  susţinerea artei contemporane – proiectul promovează creaţia corală contemporană, prin repertoriul specific, aparținând, în mare parte, compozitorilor români
  • accesibilizarea publicului în ceea ce privește muzica corală, atât prin crearea proiectului-pilot de repetiții cu caracter de lecții deschise, cât și prin concertele propriu-zise – încurajarea debutului artistic (Corul Regal fiind o formație corală înființată recent, formată din tineri artiști); în acelaşi timp, Corul Regal a făcut demersurile pentru a se înfiinţa ca persoană juridică – asociaţie culturală.
  • perfecţionarea profesională a artiștilor în ceea ce privește abordarea muzicii corale moderne și contemporane
  •  promovarea unui patrimoniu imaterial de semnificaţie europeană

Ce mai avem de facut

Totul este pus la punct şi minuţios planificat. Entuziasm avem! Acum trebuie să te convingem pe tine să crezi în cauza noastră pentru a obţine finanţarea necesară derulării proiectului.

Echipa proiectului

Cine suntem?

Corul Regal este format din tineri muzicieni cu planuri mari!

Cu entuziasm, energie şi o iubire neţărmurită pentru muzică ne-am stabilit ţelul de a promova arta corală în rândul publicului tânăr din România și de a crește vizibilitatea artei corale românești la nivel european și mondial. Unul din principalele obiective ale formaţiei îl constituie promovarea valorilor creației corale românești insuficient cunoscute publicului și în special tineretului român.